Biografie


Etno-jazzové duo Deši s ústeckými kořeny představuje svou instrumentální performance prověřenou na evropské klubové scéně. Jádrem tvorby je komunikace mezi didgeridoo a baritonsaxofonem podpořená dechovou rytmikou. Tato neotřelá a zvukově originální dvojice vybavena specifickými perkusivními vynálezy posunula svou performance na zážitkovou groovy koláž na pomezí jazzu, minimalismu a world-music. Stále jsou ale věrni akustickému přístupu.

 

 

Při poslechu ze sluchátek vám Duo Deši navodí vzpomínky, které nejsou jen vaše. Ty vzpomínky připomínají svět, ze kterého se každý den vracíme do svých schránek. Duo Deši se tak dá využít k vyvolání volných asociací, které lze v reálném čase sledovat - vytváří představy.
     Duo Deši jsou generátory vibrací, které mají svůj tvar i život. Na úrovni kvalitního reproduktorového poslechu je tak možné přijímat informace celým tělem. Jak s informacemi naloží tělo a vědomí, je individuální. Trochu to připomíná jednu událost popsanou v knize  "Učení Dona Chuana" od Carlose Castanedy, kde se Don Chuan a Carlos jednou večer ocitají s nějakými lidmi u ohně. Když se jich po několika minutách Don Chuan zeptá, co má na sobě, každý z nich udiveně odpoví úplně něco jiného. Každý prožil jinou zkušenost. Stejně tak každý prožije jinou zkušenost poslechem této hudby.
    Hudba dua, či spíše hudební vibrace dua, zní právě tak, jak ji vnímáte.
Jste-li prožitků chtiví a umíte-li se otevřít,
zažijete příběhy. Otevřenost je zde důležitá. Bez ní se nelze očistit od vlastních tendencí, které vytvářejí chaos v samotném přenosu energií-informací. Otevřenost vytváří jediný možný bod ve vesmíru, ze kterého lze pozorovat alespoň částečně jeho pohyb. Analogicky nám poslouží nula při řešení některých kvadratických rovnic, kde se celá rovnice v určtém (zdánlivě neřešitelném) stavu s nulou konfrontuje, což odhalí alespoň určitou množinu výsledků.
     Buďte kreativními experimentátory. Nebuďte jen pasivními posluchači. To je vše, co je do poslechu Dua Deši potřeba investovat. Jinak je vše grátis.

 

Jiří Pletánek